Empfohlene Bücher auf Amazon

English-Croatian Translation for broken

English Croatian
broken
Adjektiv
isprekidan
broken
Adjektiv
nepotpun
broken
Adjektiv
prebijen
broken
Adjektiv
prelomljen
broken
Adjektiv
razbijen
broken
Adjektiv
razlupan
broken
Adjektiv
skršen
broken
Adjektiv
slomljen
broken
Adjektiv
smrvljen
to break
Verb
krhati
to break
Verb
kršiti
to break
Verb
lomiti
to break
Verb
oderati
to break
Verb
odlomiti
to break
Verb
prekidati
to break
Verb
prelomiti
to break
Verb
raskinuti
to break
Verb
razbiti
to break
Verb
razderati
to break
Verb
razlupati
to break
Verb
skrhati
to break
Verb
slomiti
to break
Verb
slomiti se

4 Weitere Croatian-English Übersetzungen zu broken

English Croatian
broken-kneed
Adjektiv
hrom
broken
Adjektiv
isprekidan
broken-down
Adjektiv
istrošen
break-neck
Adjektiv
opasan

Index from A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z