Declension of Amazonka

Singular and plural of Amazonka

Gender of Amazonka: jetzt registrieren

Declension table for Amazonka.
Singular Plural
Nominative Amazonka jetzt registrieren
Genetive jetzt registrieren jetzt registrieren
Dative jetzt registrieren jetzt registrieren
accusative jetzt registrieren jetzt registrieren
Locative jetzt registrieren jetzt registrieren
Vocative jetzt registrieren jetzt registrieren
Instrumental jetzt registrieren jetzt registrieren
German translation for Amazonka
Croatian translation for Amazonka

Further nouns from A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z