List of German nouns - First letter Z

Zacke Zacken Zackenbarsch
Zackenlinie Zackigkeit Zaghaftigkeit
Zagheit Zagreb Zäheit
Zähflüssigkeit Zähigkeit Zahl
Zählapparat Zählappell Zahlbarkeit
Zählbrett Zählebigkeit Zählen
Zahlenangabe Zahlenbeispiel Zahlencode
Zahlendarstellung Zahlenfeld Zahlenfolge
Zahlengedächtnis Zahlenkombination Zahlenlotto
Zahlenreihe Zahlenschloss Zahlensymbolik
Zahlensystem Zahlentheorie Zahlenwert
Zähler Zahlerin Zählgerät
Zahlgrenze Zählimpuls Zahlkarte
Zahlkellner Zahlmeister Zahlschein
Zahlstelle Zahltag Zählung
Zahlungsabkommen Zahlungsanweisung Zahlungsart
Zahlungsaufforderung Zahlungsaufschub Zahlungsauftrag
Zahlungsausgleich Zahlungsbedingung Zahlungsbefehl
Zahlungsbeleg Zahlungsbereitschaft Zahlungsbilanz
Zahlungsbilanzdefizit Zahlungseingang Zahlungseinstellung

1

Further nouns from A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z