sabanear sabatizar saber
sablear saborear sabotear
sacar sacarificar sachar
saciar sacralizar sacramentar
sacrificar sacudir saetear
sahumar sainar sajar
sajelar salabardear salar
salariar salcochar saldar
salegar salgar salificar
salir salivar sallar
salmar salmear salmodiar
salomar salpicar salpimentar
salpullir salsear saltar
saltear saludar salvaguardar
salvar sambenitar samurrar
sanar sancionar sancochar
sanear sangrar sanguificar
sanjar santificar santiguar
saponificar saquear sargentear
sarmentar sarpullir satelizar

1

Further verbs from A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z