Deklination vom Nomen "Hüftnerv"
Einzahl/Mehrzahl “Hüftnerv”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Hüftnerv Hüftnerven
Genitiv Hüftnerves Hüftnerven
Dativ Hüftnerv Hüftnerven
Akkusativ Hüftnerv Hüftnerven