Deklination vom Nomen "Stopfer"
Einzahl/Mehrzahl “Stopfer”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Stopfer Stopfer
Genitiv Stopfers Stopfer
Dativ Stopfer Stopfern
Akkusativ Stopfer Stopfer