German-Croatian translation for ausgepowert

german croatian
ausgepowert Adjektiv nemoćan
ausgepowert Adjektiv iznemogao
ausgepowert Adjektiv preopterećen
ausgepowert Adjektiv iscrpljen

1 examples found

german croatian
ausgepowert Adjektiv iscrpljen
ausgepowert sein biti iscrpljen