Konjugacija od glagola "dočarati"
Präsenz “dočarati”
Maskulin Feminin Neutrum
ja dočaram dočaram dočaram
ti dočaraš dočaraš dočaraš
on/ona/ono dočara dočara dočara
mi dočaramo dočaramo dočaramo
vi dočarate dočarate dočarate
oni/ona/ono dočaraju dočaraju dočaraju
Perfekt “dočarati”
Maskulin Feminin Neutrum
ja dočarao dočarala dočaralo
ti dočarao dočarala dočaralo
on/ona/ono dočarao dočarala dočaralo
mi dočarali dočarale dočarala
vi dočarali dočarale dočarala
oni/ona/ono dočarali dočarale dočarala