Konjugacija od glagola "oždrijebiti"
Präsenz “oždrijebiti”
Maskulin Feminin Neutrum
ja oždrijebim oždrijebim oždrijebim
ti oždrijebiš oždrijebiš oždrijebiš
on/ona/ono oždrijebi oždrijebi oždrijebi
mi oždrijebimo oždrijebimo oždrijebimo
vi oždrijebite oždrijebite oždrijebite
oni/ona/ono oždrijebe oždrijebe oždrijebe
Perfekt “oždrijebiti”
Maskulin Feminin Neutrum
ja oždrijebio oždrijebila oždrijebilo
ti oždrijebio oždrijebila oždrijebilo
on/ona/ono oždrijebio oždrijebila oždrijebilo
mi oždrijebili oždrijebile oždrijebila
vi oždrijebili oždrijebile oždrijebila
oni/ona/ono oždrijebili oždrijebile oždrijebila