Deklination vom Nomen "Rührer"
Einzahl/Mehrzahl “Rührer”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Rührer Rührer
Genitiv Rührers Rührer
Dativ Rührer Rührern
Akkusativ Rührer Rührer