German-Croatian translation for Wartungsdienst

german croatian
Wartungsdienst Nouns sluuzba odrzavanja
Wartungsdienst Nouns služba održavanja