Deklination vom Nomen "Antivirenprogramm"
Einzahl/Mehrzahl “Antivirenprogramm”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Antivirenprogramm Antivirenprogramme
Genitiv Antivirenprogrammes Antivirenprogramme
Dativ Antivirenprogramm Antivirenprogrammen
Akkusativ Antivirenprogramm Antivirenprogramme