Deklination vom Nomen "Arbeitsplatzstudie"
Einzahl/Mehrzahl “Arbeitsplatzstudie”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Arbeitsplatzstudie Arbeitsplatzstudien
Genitiv Arbeitsplatzstudie Arbeitsplatzstudien
Dativ Arbeitsplatzstudie Arbeitsplatzstudien
Akkusativ Arbeitsplatzstudie Arbeitsplatzstudien