Deklination vom Nomen "Bordelektronik"
Einzahl/Mehrzahl “Bordelektronik”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Bordelektronik
Genitiv Bordelektronik
Dativ Bordelektronik
Akkusativ Bordelektronik