Deklination vom Nomen "Dopplereffekt"
Einzahl/Mehrzahl “Dopplereffekt”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Dopplereffekt
Genitiv Dopplereffektes
Dativ Dopplereffekt
Akkusativ Dopplereffekt