Deklination vom Nomen "Doyen"
Einzahl/Mehrzahl “Doyen”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Doyen Doyens
Genitiv Doyens Doyens
Dativ Doyen Doyens
Akkusativ Doyen Doyens