Deklination vom Nomen "Eigendynamik"
Einzahl/Mehrzahl “Eigendynamik”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Eigendynamik
Genitiv Eigendynamik
Dativ Eigendynamik
Akkusativ Eigendynamik