Deklination vom Nomen "Elektrokaustik"
Einzahl/Mehrzahl “Elektrokaustik”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Elektrokaustik
Genitiv Elektrokaustik
Dativ Elektrokaustik
Akkusativ Elektrokaustik