Deklination vom Nomen "Erdbebenzone"
Einzahl/Mehrzahl “Erdbebenzone”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Erdbebenzone Erdbebenzonen
Genitiv Erdbebenzone Erdbebenzonen
Dativ Erdbebenzone Erdbebenzonen
Akkusativ Erdbebenzone Erdbebenzonen