Deklination vom Nomen "Haushaltsgesetz"
Einzahl/Mehrzahl “Haushaltsgesetz”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Haushaltsgesetz Haushaltsgesetze
Genitiv Haushaltsgesetzes Haushaltsgesetze
Dativ Haushaltsgesetz Haushaltsgesetzen
Akkusativ Haushaltsgesetz Haushaltsgesetze