Deklination vom Nomen "Holzapfel"
Einzahl/Mehrzahl “Holzapfel”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Holzapfel Holzäpfel
Genitiv Holzapfels Holzäpfel
Dativ Holzapfel Holzäpfeln
Akkusativ Holzapfel Holzäpfel