Deklination vom Nomen "Hundesohn"
Einzahl/Mehrzahl “Hundesohn”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Hundesohn Hundesöhne
Genitiv Hundesohnes Hundesöhne
Dativ Hundesohn Hundesöhnen
Akkusativ Hundesohn Hundesöhne