Deklination vom Nomen "Manifestation"
Einzahl/Mehrzahl “Manifestation”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Manifestation Manifestationen
Genitiv Manifestation Manifestationen
Dativ Manifestation Manifestationen
Akkusativ Manifestation Manifestationen