Deklination vom Nomen "Mikrotom"
Einzahl/Mehrzahl “Mikrotom”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Mikrotom Mikrotome
Genitiv Mikrotoms Mikrotome
Dativ Mikrotom Mikrotomen
Akkusativ Mikrotom Mikrotome