Deklination vom Nomen "Mystizismus"
Einzahl/Mehrzahl “Mystizismus”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Mystizismus Mystizismen
Genitiv Mystizismus Mystizismen
Dativ Mystizismus Mystizismen
Akkusativ Mystizismus Mystizismen