Deklination vom Nomen "Negoziation"
Einzahl/Mehrzahl “Negoziation”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Negoziation Negoziationen
Genitiv Negoziation Negoziationen
Dativ Negoziation Negoziationen
Akkusativ Negoziation Negoziationen