Deklination vom Nomen "Obligobuch"
Einzahl/Mehrzahl “Obligobuch”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Obligobuch Obligobücher
Genitiv Obligobuches Obligobücher
Dativ Obligobuch Obligobüchern
Akkusativ Obligobuch Obligobücher