Deklination vom Nomen "Pfropf"
Einzahl/Mehrzahl “Pfropf”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Pfropf Pfropfe
Genitiv Pfropfes Pfropfe
Dativ Pfropf Pfropfen
Akkusativ Pfropf Pfropfe