Deklination vom Nomen "Pharyngitis"
Einzahl/Mehrzahl “Pharyngitis”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Pharyngitis Pharyngitiden
Genitiv Pharyngitis Pharyngitiden
Dativ Pharyngitis Pharyngitiden
Akkusativ Pharyngitis Pharyngitiden