Deklination vom Nomen "Presshefe"
Einzahl/Mehrzahl “Presshefe”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Presshefe Presshefen
Genitiv Presshefe Presshefen
Dativ Presshefe Presshefen
Akkusativ Presshefe Presshefen