Deklination vom Nomen "Quadrant"
Einzahl/Mehrzahl “Quadrant”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Quadrant Quadranten
Genitiv Quadranten Quadranten
Dativ Quadranten Quadranten
Akkusativ Quadranten Quadranten