Deklination vom Nomen "Radiochemie"
Einzahl/Mehrzahl “Radiochemie”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Radiochemie
Genitiv Radiochemie
Dativ Radiochemie
Akkusativ Radiochemie