Deklination vom Nomen "Shapingmaschine"
Einzahl/Mehrzahl “Shapingmaschine”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Shapingmaschine Shapingmaschinen
Genitiv Shapingmaschine Shapingmaschinen
Dativ Shapingmaschine Shapingmaschinen
Akkusativ Shapingmaschine Shapingmaschinen