Deklination vom Nomen "Sozialgesetzgebung"
Einzahl/Mehrzahl “Sozialgesetzgebung”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Sozialgesetzgebung Sozialgesetzgebungen
Genitiv Sozialgesetzgebung Sozialgesetzgebungen
Dativ Sozialgesetzgebung Sozialgesetzgebungen
Akkusativ Sozialgesetzgebung Sozialgesetzgebungen