Deklination vom Nomen "Stakkato"
Einzahl/Mehrzahl “Stakkato”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Stakkato Stakkati
Genitiv Stakkatos Stakkati
Dativ Stakkato Stakkati
Akkusativ Stakkato Stakkati