Deklination vom Nomen "Telefonrundspruch"
Einzahl/Mehrzahl “Telefonrundspruch”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Telefonrundspruch
Genitiv Telefonrundspruches
Dativ Telefonrundspruch
Akkusativ Telefonrundspruch