Deklination vom Nomen "Tomatenmark"
Einzahl/Mehrzahl “Tomatenmark”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Tomatenmark
Genitiv Tomatenmarkes
Dativ Tomatenmark
Akkusativ Tomatenmark