Deklination vom Nomen "Veloursleder"
Einzahl/Mehrzahl “Veloursleder”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Veloursleder Veloursleder
Genitiv Veloursleders Veloursleder
Dativ Veloursleder Veloursledern
Akkusativ Veloursleder Veloursleder