Deklination vom Nomen "Whisky"
Einzahl/Mehrzahl “Whisky”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Whisky Whiskys
Genitiv Whiskys Whiskys
Dativ Whisky Whiskys
Akkusativ Whisky Whiskys