Konjugation vom Verb "abkochen"
Präsens von “abkochen”
Indikativ Präsens Konjunktiv Präsens
ich koche ab koche ab
du kochst ab kochest ab
er/sie/es kocht ab koche ab
wir abkochen kochen ab
ihr kocht ab kochet ab
sie kochen ab kochen ab
Präteritum von “abkochen”
Indikativ Präteritum Konjunktiv Präteritum
ich kochte ab kochte ab
du kochtest ab kochtest ab
er/sie/es kochte ab kochte ab
wir kochten ab kochten ab
ihr kochtet ab kochtet ab
sie kochten ab kochten ab
Perfekt von “abkochen”
Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
ich habe abgekocht habe abgekocht
du hast abgekocht habest abgekocht
er/sie/es hat abgekocht habe abgekocht
wir haben abgekocht haben abgekocht
ihr habt abgekocht habet abgekocht
sie haben abgekocht haben abgekocht
Plusquamperfekt von “abkochen”
Plusquamperfekt Indikativ Plusquamperfekt Konjunktiv II
ich hatte abgekocht hätte abgekocht
du hattest abgekocht hättest abgekocht
er/sie/es hatte abgekocht hätte abgekocht
wir hatten abgekocht hätten abgekocht
ihr hattet abgekocht hättet abgekocht
sie hatten abgekocht hätten abgekocht
Futur I von “abkochen”
Indikativ Konjunktiv I Konjunktiv II
ich werde abkochen werde abkochen würde abkochen
du wirst abkochen werdest abkochen würdest abkochen
er/sie/es wird abkochen werde abkochen würde abkochen
wir werden abkochen werden abkochen würden abkochen
ihr werdet abkochen werdet abkochen würdet abkochen
sie werden abkochen werden abkochen würden abkochen
Futur II von “abkochen”
Indikativ Konjunktiv I Konjunktiv II
ich werde abgekocht werde abgekocht würde abgekocht
du wirst abgekocht werdest abgekocht würdest abgekocht
er/sie/es wird abgekocht werde abgekocht würde abgekocht
wir werden abgekocht werden abgekocht würden abgekocht
ihr werdet abgekocht werdet abgekocht würdet abgekocht
sie werden abgekocht werden abgekocht würden abgekocht