Konjugation vom Verb "abzahlen"
Präsens von “abzahlen”
Indikativ Präsens Konjunktiv Präsens
ich zahle ab zahle ab
du zahlst ab zahlest ab
er/sie/es zahlt ab zahle ab
wir abzahlen zahlen ab
ihr zahlt ab zahlet ab
sie zahlen ab zahlen ab
Präteritum von “abzahlen”
Indikativ Präteritum Konjunktiv Präteritum
ich zahlte ab zahlte ab
du zahltest ab zahltest ab
er/sie/es zahlte ab zahlte ab
wir zahlten ab zahlten ab
ihr zahltet ab zahltet ab
sie zahlten ab zahlten ab
Perfekt von “abzahlen”
Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
ich habe abgezahlt habe abgezahlt
du hast abgezahlt habest abgezahlt
er/sie/es hat abgezahlt habe abgezahlt
wir haben abgezahlt haben abgezahlt
ihr habt abgezahlt habet abgezahlt
sie haben abgezahlt haben abgezahlt
Plusquamperfekt von “abzahlen”
Plusquamperfekt Indikativ Plusquamperfekt Konjunktiv II
ich hatte abgezahlt hätte abgezahlt
du hattest abgezahlt hättest abgezahlt
er/sie/es hatte abgezahlt hätte abgezahlt
wir hatten abgezahlt hätten abgezahlt
ihr hattet abgezahlt hättet abgezahlt
sie hatten abgezahlt hätten abgezahlt
Futur I von “abzahlen”
Indikativ Konjunktiv I Konjunktiv II
ich werde abzahlen werde abzahlen würde abzahlen
du wirst abzahlen werdest abzahlen würdest abzahlen
er/sie/es wird abzahlen werde abzahlen würde abzahlen
wir werden abzahlen werden abzahlen würden abzahlen
ihr werdet abzahlen werdet abzahlen würdet abzahlen
sie werden abzahlen werden abzahlen würden abzahlen
Futur II von “abzahlen”
Indikativ Konjunktiv I Konjunktiv II
ich werde abgezahlt werde abgezahlt würde abgezahlt
du wirst abgezahlt werdest abgezahlt würdest abgezahlt
er/sie/es wird abgezahlt werde abgezahlt würde abgezahlt
wir werden abgezahlt werden abgezahlt würden abgezahlt
ihr werdet abgezahlt werdet abgezahlt würdet abgezahlt
sie werden abgezahlt werden abgezahlt würden abgezahlt