Konjugation vom Verb "zahlen"
Präsens von “zahlen”
Indikativ Präsens Konjunktiv Präsens
ich zahle zahle
du zahlst zahlest
er/sie/es zahlt zahle
wir zahlen zahlen
ihr zahlt zahlet
sie zahlen zahlen
Präteritum von “zahlen”
Indikativ Präteritum Konjunktiv Präteritum
ich zahlte zahlte
du zahltest zahltest
er/sie/es zahlte zahlte
wir zahlten zahlten
ihr zahltet zahltet
sie zahlten zahlten
Perfekt von “zahlen”
Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
ich habe gezahlt habe gezahlt
du hast gezahlt habest gezahlt
er/sie/es hat gezahlt habe gezahlt
wir haben gezahlt haben gezahlt
ihr habt gezahlt habet gezahlt
sie haben gezahlt haben gezahlt
Plusquamperfekt von “zahlen”
Plusquamperfekt Indikativ Plusquamperfekt Konjunktiv II
ich hatte gezahlt hätte gezahlt
du hattest gezahlt hättest gezahlt
er/sie/es hatte gezahlt hätte gezahlt
wir hatten gezahlt hätten gezahlt
ihr hattet gezahlt hättet gezahlt
sie hatten gezahlt hätten gezahlt
Futur I von “zahlen”
Indikativ Konjunktiv I Konjunktiv II
ich werde zahlen werde zahlen würde zahlen
du wirst zahlen werdest zahlen würdest zahlen
er/sie/es wird zahlen werde zahlen würde zahlen
wir werden zahlen werden zahlen würden zahlen
ihr werdet zahlen werdet zahlen würdet zahlen
sie werden zahlen werden zahlen würden zahlen
Futur II von “zahlen”
Indikativ Konjunktiv I Konjunktiv II
ich werde gezahlt werde gezahlt würde gezahlt
du wirst gezahlt werdest gezahlt würdest gezahlt
er/sie/es wird gezahlt werde gezahlt würde gezahlt
wir werden gezahlt werden gezahlt würden gezahlt
ihr werdet gezahlt werdet gezahlt würdet gezahlt
sie werden gezahlt werden gezahlt würden gezahlt