Croatian-German: translation for "saldo na bankovnom računu"