Conjugation of verb "pozivam"
Präsenz “pozivam”
Maskulin Feminin Neutrum
ja pozivam pozivam pozivam
ti pozivaš pozivaš pozivaš
on/ona/ono poziva poziva poziva
mi pozivamo pozivamo pozivamo
vi pozivate pozivate pozivate
oni/ona/ono pozivaju pozivaju pozivaju
Perfekt “pozivam”
Maskulin Feminin Neutrum
ja pozivao pozivala pozivalo
ti pozivao pozivala pozivalo
on/ona/ono pozivao pozivala pozivalo
mi pozivali pozivale pozivala
vi pozivali pozivale pozivala
oni/ona/ono pozivali pozivale pozivala