Konjugacija od glagola "glodati"
Präsenz “glodati”
Maskulin Feminin Neutrum
ja glođem glođem glođem
ti glođeš glođeš glođeš
on/ona/ono glođe glođe glođe
mi glođemo glođemo glođemo
vi glođete glođete glođete
oni/ona/ono glođu glođu glođu
Perfekt “glodati”
Maskulin Feminin Neutrum
ja glodao glodala glodalo
ti glodao glodala glodalo
on/ona/ono glodao glodala glodalo
mi glodali glodale glodala
vi glodali glodale glodala
oni/ona/ono glodali glodale glodala