Deklination vom Nomen "amerikanistika"
Einzahl/Mehrzahl “amerikanistika”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ amerikanistika amerikanistike
Genitiv amerikanistike amerikanistika
Dativ amerikanistici amerikanistikama
Akkusativ amerikanistiku amerikanistike
Lokativ amerikanistici amerikanistikama
Vokativ amerikanistiko amerikanistike
Instrumental amerikanistikom amerikanistikama