Deklination vom Nomen "rad"
Einzahl/Mehrzahl “rad”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ rad radi/radovi
Genitiv rada rada/radova
Dativ radu radima/radovima
Akkusativ rad rade/radove
Lokativ radu radima/radovima
Vokativ rade radi/radovi
Instrumental radom radima/radovima