Deklination vom Nomen "amerikanka"
Einzahl/Mehrzahl “amerikanka”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Amerikanka Amerikanke
Genitiv Amerikanke Amerikanka
Dativ Amerikanki Amerikankama
Akkusativ Amerikanku Amerikanke
Lokativ Amerikanki Amerikankama
Vokativ Amerikanko Amerikanke
Instrumental Amerikankom Amerikankama