Deklination vom Nomen "imetak"
Einzahl/Mehrzahl “imetak”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ imetak imeci / imetci
Genitiv imetka imetaka
Dativ imetku imecima / imetcima
Akkusativ imetak imetke
Lokativ imetku imecima / imetcima
Vokativ imetku / imetče / imeče imetci
Instrumental imetkom imecima / imetcima